Seal-it 345 Floor Bond (20kg) Polymeerkit

Seal-it 345 Floor Bond (20kg) Polymeerkit
€ 98,64
Excl. btw - per stuk  Emmer(s)
BESTEL

Omschrijving   Seal-it 345 Floor Bond (20kg) Polymeerkit

Seal-it® 345 FLOOR-BOND polymeerkit is een hoogwaardige, snel uithardende en oplosmiddelvrije vloer- en parketlijm, op basis van hybride technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

seal it 345 floor bondseal it msp hybrid

 • Houten ondervloeren verlijmen, zoals mozaïek en spaanplaatbroodjes.
 • Houten vloerdelen verlijmen, zoals laminaat, massieve planken, mozaïek-, lamel- en meerlaagsparket.
 • PVC vloerdelen verlijmen op poreuze en niet poreuze ondergronden.
 • Volkern en cementgebonden platen en tapijt verlijmen op poreuze en niet poreuze ondergronden, zoals beton, cement, anhydriet, hout, spaanplaat, board, trespa, kunststoffen, metalen enz.
 • Volvlak-verlijming voor een watervaste verbinding tussen diverse onderlinge combinaties van bouwmaterialen.
Eigenschappen Seal-it 345 Floor Bond (20kg)
 • Snel doorhardend, kant en klaar pasteuze lijm, vloeit niet uit en is goed corrigeerbaar.
 • Uitstekende hechtingseigenschappen en duurzaam permanent elastisch.
 • Binnen en buiten toepasbaar, geschikt voor vochtige ruimtes en i.c.m. vloerverwarming
 • Watervrij, waardoor geen uitzetting van het hout / vloerdelen optreedt.
 • Absorbeert goed akoestische vibraties en mechanische trillingen.
 • Reukarm, isocyanaat-, oplosmiddel-, blaas- en krimpvrij uithardende vloerlijm, op basis van Hybride Polymeer.Hoge mechanische weerstand, bewegingsopname en treksterkte.
 • Non-corrosief t.o.v. metalen, voorkomt vervuiling aan handen.
 • Goed UV-, weer-, water-, vocht- en verouderingsbestendig.Uitstekend verkambaar, door thixotrope structuur.
Applicatie Condities Seal-it 345 Floor Bond (20kg)
 • Verwerkingstemperatuur tussen minimaal +5°C en maximaal +40°C.
 • Vochtgehalte van de ondergrond mag maximaal 2% zijn en van de houtdelen maximaal 12%.
 • Ondergrond dient verdraagzaam, vlak, vast, schoon, stof- en vetvrij te zijn, altijd een hechtingstest uitvoeren.
 • Vetachtige houtsoorten goed ontvetten met Seal-it® 510 CLEANER.
 • Ongeschikt voor verlijming op oude verf-, vernis- en lijmresten, oude oppervlakte-resten dienen grondig verwijderd te worden, alvorens men de Seal-it® 345 FLOOR-BOND toepast.
 • Verbruik ca. 1 tot 1,2 kg per m², afhankelijk van absorptie, type ondergrond en soort lijmkam.Seal-it® 345 FLOOR-BOND met behulp van een getande lijmkam op de ondergrond aanbrengen, daarna de parketdelen op de juiste plaats aanbrengen en goed en gelijkmatig in de lijm drukken.
 • De beste verlijming wordt bereikt wanneer er een lijmlaag na indrukking overblijft van minimaal 2 mm.
 • De open tijd van de lijm bedraagt ca. 20 minuten, afhankelijk van de ondergrond en luchtvochtigheidsgraad.
 • Indien er veel spanning op het parket staat, dient men na het leggen gedurende de afbindtijd het parket met enige zware voorwerpen op zijn plaats te houden.
 • Na het leggen, de eerste 6-8 uur niet over de gelijmde delen lopen en geen overige belasting op uitoefenen.
 • Er dient rekening te worden gehouden met het uitzetten van hout op aangrenzende bouwdelen.Schuren en / of lakken van het parket mag pas plaats vinden na 48 uur.

Belangrijk Seal-it 345 Floor Bond (20kg) Polymeerkit

De verwerkingstijden zijn gebaseerd op +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. De lijm heeft vocht nodig tijdens uitharding, gering vochtaanbod vertraagt uitharding. Daarom dient bij ondervloeren met geen vochtaanbod en / of bij een lage luchtvochtigheid (bijvoorbeeld in de winter) de ruimte bevochtigd te worden. Bij de verlijming dient men te letten, dat de temperatuur van de ondervloer, lijm, parket en verwerkingsruimte overeenkomen. Bij koud weer moet daarom zowel het parket als de lijm tijdig in de verwerkingsruimte geacclimatiseerd worden. De houtvochtigheid van de elementen moet tussen de 8% en 15% liggen, met een maximum afwijking van 4% binnen eenzelfde element.

Reinigen Seal-it 345 Floor Bond (20kg) Polymeerkit

Vers- / niet uitgehard materiaal verwijderen op ondergronden en gereedschap met Seal-it® 510 CLEANER, handen / huid reinigen met Seal-it® 515 ULTRA WIPES. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

Veiligheid & gezondheid

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.